Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

 

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

 

Bilişim Hukuku  alanının kapsamında olan ve bizim uzmalığımız dahilinde ki bazı konular aşağıdadır.

 

 • Elektronik İmza
 • Elektronik Tebligat
 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi)
 • SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi)
 • e-tüketici hukuku
 • e-ticaret hukuku
 • e-bankacılık hukuku
 • Bilişim Ortamında Şerefe Karşı Suçlar
 • Bilişim Ortamında Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • Bilişim ortamında Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • Bilişim Suçları
 • Sanal Kumar ve Bahis
 • Bilişim ortamında telif hakları
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
 • Adli Bilişim
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Elektronik haberleşme hukuku
 • Siber Güvenlik
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Elektronik vergi hukuku
 • Elektronik İhale Hukuku

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu