Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

BORÇLAR HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU

 

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birimi dalına borçlar hukuku adı verilmiştir.

 

Alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak ifade eden hukuk bilimi, yaşanan sorunlarda yasaların ne söylediğini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Her iki tarafın sahip olduğu haklar ve bu hakları hangi durumlarda ne şekilde kullanabilecekleri de borçlar hukuku ile birlikte resmiyete dökülmüştür.

 

İki taraf arasındaki hukuki bağ olarak da tanımını yapmak mümkündür. Genel ve özel hükümler olmak üzere kendi içinde iki alt dala ve uygulama biçimine sahip olan hukuk bilimi, her iki tarafın da hakkını en iyi şekilde savunmaktadır.
Borçlar hukuku alanının kapsamında olan ve bizim uzmalığımız dahilinde ki bazı konular aşağıdaki gibidir.

 

 • Alacak Davaları
 • Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ile ilgili tüm davalar
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler
 • Muvazaalı akitlerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve hizmetler
 • Hile,yanılma,korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler
 • Alacağın temliki,borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler
 • Satım,bağışlama,kiralama,istisna,kat karşılığı inşaat,adi şirket, acentelik,komisyonculuk hizmet ve diğer tip sözleşmelerin hazırlanması,sonlandırılması ve uygulanmasına ilişkin dava ve işlemler,
 • Kira ile ilgili tüm dava ve işlemler
 • Kat mülkiyetinden doğan tüm davalar
 • Taşınır ve Taşınmaz satış ve işlemlerinden doğan dava ve işlemler

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu