Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

 

Her türlü taşınmaz yani gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk birimine taşınmaz hukuku adı veriliyor.
Taşınmaz hukuku, geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve bunların arasında kamulaştırmaya ilişkin durumlar, kira sözleşmelerinde yaşanan sorunlar ve tapu işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlar da yer alıyor.

 

Bu tür durumlarda her iki tarafın nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve sürecin nasıl işleyeceği de yasalar ile birlikte ele alınıyor.   
Ceza Hukuku  alanının kapsamında olan ve bizim uzmalığımız dahilinde ki bazı dava ve işlemler aşağıdadır.

 

1.Medeni Kanundan Doğan Davalar

 

 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası
 • Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası
 • Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası
 • İstihkak ( Eşyayı Geri Alma ) Davası
 • El Atmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Meni ) Davası
 • Hak Sahipliğinin Tespiti Davası
 • Zilyetlik Davaları
 • Düzeltim ( Kayıt Tashihi ) Davası

2.Borçlar Hukukundan Doğan Davalar

 

 • Kat Karşılığı İnşaat ( Eser )  Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Feraga İcbar Davası
 • Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası
 • Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası

 

3.Kentsel Dönüşüm Hukukundan Doğan Davalar

 

 • Miras Hukukundan Doğan Davalar
 • Aile Hukukundan Doğan Davalar
 • İdare Hukukundan Doğan Davalar
 • Tüketici Hukukundan Doğan Davalar
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Davalar
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi


4. İcra ve İflas Hukukundan Doğan Davalar

 

 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları)

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu