Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

İŞHUKUKU

İŞ HUKUKU

 

İş hukuku nedir?İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

 

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  

 

Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler

 

1.İşçilik ve İşçi Alacağı Davaları

 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası
 • İşe İade Davası
 • Kötüniyet Tazminatı Davası
 • Bakiye Süre Ücreti Davası
 • Eşit Davranmama Tazminatı Davası
 • Boştan Geçen Süre Tazminatı Davası
 • İşe Başlatmama Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Ücret Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Ücreti Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Davası
 • Yol ve Yemek Ücreti Davası
 • Prim Ücreti Davası
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil ( UBGT ) Ücreti Davası

 

2.İş Hukuku Tespit Davaları

 • Hizmet Tespiti Davası ( Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası )
 • Prime Esas Kazancın Tespiti Davası
 • Diğer Tespit Davaları

 

3.İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Davalar

 • İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası
 • İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası
 • Maluliyet Oranının Tespiti Davası
 • Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası
 • Kurumca Belirlenen Maluliyet Oranına İtiraz Davası
 • Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Davası
 • İş Kazası Nedeniyle Rücu Davaları

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu