Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

MEDENİ HUKUK

MEDENİ HUKUK

 

Medeni hukuk kişinin doğum öncesinden başlayarak kişiliğin sona ermesinden sonraki dönemi de kapsayan başlıca özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

 

Medeni hukukta ceninin karşılaşabileceği hukuki sorunlar ele alındığı gibi doğumda kişilik kazanılması yahut kuruluşla tüzel kişilik kazanılması, aile kurulması, bunun hükümleri,  kişinin borç ilişkilerine girmesi, taşınır, taşınmaz mal edinmesi, bunlar üzerindeki zilyedliği, gerekli tapu sicilinin oluşturulması, ölümden sonra yakınlarına terekenin dağıtılması hep medeni hukuk kapsamındadır. 

 

Medeni Hukuk  alanının kapsamında olan ve bizim uzmalığımız dahilinde ki bazı dava ve işlemler aşağıdadır.

 

  • Gerçek kişiler, tüzel kişiler, vakıflar ve dernekler konusunda tüm işlem ve davalar
  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
  • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
  • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
  • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
  • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
  • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları)

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu