Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search
 

Sağlık Hukuku

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmeti sunanlar arasında ki ( sağlık hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşlar, hasta) ilişkileri ve bunların devletle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

 

Büromuz, Sağlık hizmetlerini sunan kişi ve kuruluşlarla, sağlık hizmetini alan kişiler arasında, hizmetin sunumundan kaynaklı ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda, taraflar açısından oluşan hak kayıplarını tespit ederek  hızla çözüm üretilmesini ve tazmin edilmesini sağlamaktadır.

 

Hastaların Ve Doktorların Hakları Nelerdir?

Hasta Ve Doktor Hakları Tıbbi Müdahale Söz Konusu Olduğunda Gündeme Gelir. Tıbbi Müdahale Hastanın Bedensel, Fiziksel Ve Psikolojik Yönden Oluşan Bir Eksikliğini Gidemeye Yönelik Teşhis, Bakım Tedavi Sürecinde Yapılan Her Türlü Davranışlardan Oluşur.

Doktor Hastanın Zarar Görmemesi Adına Dikkat Ve Özen Göstermekle Yükümlüdür.  Hastaya Rahatsızlığı Ile Ilgili Doğru Bilgilerin Verilmesi Ve Hastanın Aydınlatılması Mesleki Sorumluluğudur.

 

Hasta haklarından bazıları aşağıda belirtilmektedir…

 • Hastanın Bilgi Alma Hakkı 
 • Hastanın Rıza Hakkı
 • Hastanın Sağlık Hizmeti Alacağı Personeli Özgürce Seçme Hakkı 
 • Hastanın Sağlık Hizmeti Alacağı Sağlık Kuruluşunu Özgür Seçim Hakkı
 • Hastanın Tıbbi Kayıtları İnceleme Ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı
 • Hastanın Zamanına Saygı Hakkı
 • Hastanın Kalite Standartlarına Uygun Hizmet Alma Hakkı
 • Hastanın Güvenlik Hakkı
 • Hastanın Yeniliklerden Yararlanma Hakkı
 • Hastanın Kişiye Özel Tedavi Hakkı
 • Hastanın Refakatçi Bulundurma Hakkı
 • Hastanın Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı
 • Hastanın İnsani Değerlerine Saygı Gösterilmesi Ve Ziyaret Hakkı
 • Hastanın Bilgi Verilmesini istememe Hakkı
 • Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı
 • Hastanın Dışarıda Tedavi Alma Hakkı
 • Hastanın Gereksiz Acıdan Sakınma Hakkı
 • Hastanın Şikâyet Etme Hakkı
 • Hastanın Tazminat Hakkı

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu