Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

 

Ticaret hukuku, kişiler arası ticari ilişkilerden doğan ve ticari işletmeyi ilgilendiren, bunun yanında ticaret şirketlerinin kuruluşu, örgütlenmesi ve çalışmaları ile sona ermelerini, kıymetli evrakın türleri ve kıymetli evraka ilişkin kuralları, özel sigortaların neler oldukları, nasıl işledikleri ve sona ermeleri, deniz ticaret hukuku kurallarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

 

Ticaret hukuku medeni hukuktan türemiş bir hukuk dalı olup, borçlar kanunumuz adi borç ilişkilerini düzenlediğinden genel nitelikli bir kanun olmakta iken ticaret kanunumuz ticari borçları ve medeni kanun ile borçlar kanununda yer almayan ya da ismen geçen hususlara ilişkin detaylı düzenlemeler yapması nedeniyle özel kanun olmaktadır.

 

Bu çerçevede Ticaret Kanunu, Medeni Kanun’un (ve dolayısıyla Borçlar Kanunu’nun) tamamlayıcısı niteliğinde bir kanundur . Ticaret hukuku alanının kapsamında olan ve bizim uzmalığımız dahilinde ki bazı konular aşağıdaki gibidir.

 

  • Ticari işletmeler
  • Adi Ortaklıklar, Anonim ve limited şirketler ile ilgili tüm işlem ve davalar
  • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri işlemleri
  • Ticaret ve rekabet hukuku,
  • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
  • Kıymetli Evraklar ile ilgili tüm işlem ve davalar

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu